Kennisruimte
Image default
Aanbiedingen

Wat zijn de effecten van huiswerkbegeleiding of huiswerk?

Aanzienlijke aantallen middelbare scholieren krijgen aanvullende hulp van privé-docenten oftwel een huiswerkinstituut. Dit vereist een zekere mate van tijd, betrokkenheid en soms een aanzienlijke financiële investering. Dus maakt het ontvangen van externe lessen een verschil uit voor de academische uitkomsten voor studenten?

De voors en tegens van het inschakelen van huiswerkbegeleiding

Aan de ene kant heeft extern onderwijs de potentie om leergebieden te identificeren en te corrigeren waar een student mee worstelt. Een bijles docent kan het leren aanpassen aan de behoeften van een student in plaats van aan de collectieve behoeften van een volledig klaslokaal.

Collegezaken kunnen doelgericht en intensief zijn. Dit geeft studenten die worstelen met de kans om inhoud onder de knie te krijgen, en degenen die beter willen presteren, een grotere kans om hun doelen te bereiken.

Gesponsord door de juiste persoon, kan bijles nuttig zijn op meerdere niveaus. Individuele collegegeldsessies worden echter vaak op wekelijkse of tweewekelijkse basis georganiseerd, wat de directheid van de interactie vermindert en bijgevolg de impact van snelle, constructieve feedback vermindert.

Docenten zijn misschien slecht gekwalificeerd, waardoor inhoudelijke kennis wordt aangetast en de student in gevaar komt in plaats van in een versterkte positie. Afhankelijkheid van een huiswerkebgeleider kan ook een nadeel zijn, omdat studenten steeds minder voor zichzelf doen. Ze kunnen zelfs de eenvoudige taken van kritisch denken, probleemoplossing en brainstormen overlaten aan de studiebegeleider.

De langdurige gevolgen van een dergelijke afhankelijkheid kunnen het succes in de naschoolse jaren belemmeren.

Dus hoe weet een student of ouder wanneer ze studiebegeleiding nodig hebben?

Een student die slecht presteert in een bepaald onderwerp, moet eerst hulp zoeken bij de docent in de klas. Er gaat niets boven de goed opgeleide, gerichte instructie van hun leraar, die waarschijnlijk bekend is met hun vroegere en huidige competenties, de leerplanvereisten en andere beïnvloedende factoren.

Als een dergelijke instructie niet kan worden verkregen, kan de student hulp van buitenaf zoeken. De collegesessie zou echter moeten repliceren wat er in de klas gebeurt, waarbij de student bekwaam, bevoegd en onafhankelijk moet leren. Als er een groeiende afhankelijkheid van de bijles docent is, tot het punt waarop de voltooiing van een taak wordt uitgesteld tot de vergadering met een bijles docent, dan is het misschien tijd om opnieuw te evalueren.

Zowel ouders als studenten moeten begrijpen dat collegegeld inderdaad onmiddellijke academische resultaten kan helpen, maar tegen welke kosten? Als de sessie een luie, hulpbehoevende student is die voortdurend ondersteuning nodig heeft, dan is het misschien tijd om zich af te vragen of de collegesessies zijn uitgerust of enerverend.

Goed gekwalificeerde docenten kunnen een nuttig hulpmiddel zijn als er een unieke zorg is, zoals een gebrek aan basiskennis, ongedisciplineerde studiemethoden of als de student de lestijd op school heeft gemist. In dergelijke gevallen kan de hulp van een mentor van onschatbare waarde zijn, door essentiële individuele hulp te bieden die een kritisch verschil kan maken.

De huiswerkbegeleider kan worden gebruikt om ‘de kloof te overbruggen’, maar het blijft de taak van de student om een ​​actieve rol te spelen bij het beheersen van de inhoud en vaardigheden die nodig zijn voor succes. De rol van de studiebegeleider moet er een zijn van beoordeling, monitoring en assistentie, niet om over te nemen en perfect.

Bovendien zijn hedendaagse leraren vaak tijdgebonden, houden ze zich geregeld bezig met de behoeften van een klas en missen ze de nuances van de behoefte die individuele studenten ervaren. Het ontvangen van geïndividualiseerde hulp kan de wereld van verschil maken voor sommige studenten, als ze persoonlijke verzorging nodig hebben om hen te helpen de eindstreep te halen.

Met dit in gedachten is voor veel studenten die de hulp van een mentor inroepen, het allerbelangrijkste ATAR hun uiteindelijke doel. De ATAR is de valuta die ze zullen gebruiken om hen te helpen bij het kopen van hun favoriete universitaire cursussen. Het gebruik van een mentor kan helpen om die competitieve score te bereiken en kan de “juiste” koers verzekeren.

Naast dit, moeten individuele studenten zich houden aan persoonlijke hoge normen, zoals tertiaire studie vereist doorlopend leren, onafhankelijke onderzoeksvaardigheden en inzichtelijke probleemoplossing. Hoewel de huiswerkbegeleider kan helpen met het korte termijn doel om de hoge ATAR te bereiken, moet de vraag gesteld worden: verbeteren ze de algehele studievaardigheden en kennisbeheer? Tot slot, voor sommige studenten kan het extra werk dat door een mentor wordt opgelegd, bijdragen aan de druk en angst van een toch al zwaar belastend jaar op school.

Veel zal afhangen van de drive en het initiatief van de student en van de capaciteiten en expertise van de bijles docent.

https://www.lyceo.nl/vestigingen/studieq-vestigingen-gaan-door-als-lyceo/