Kennisruimte
Image default
Dienstverlening

Lokale waterzuivering: ecologisch en kostenbesparend

Water zuiveren, dat betekent met een chemisch proces afvalstoffen verwijderen uit het water, waardoor het terug schoon is en u het voor bepaalde doeleinden kunt hergebruiken. Het begrip “lokale waterzuivering” betekent dat deze zuivering volledig lokaal of plaatselijk gebeurt. De reiniging gebeurt dus dicht bij de bron waar het water verbruikt wordt. Water lokaal zuiveren heeft heel wat voordelen.

 

Vervuiling aanpakken bij de bron

Denkt u aan waterzuivering, dan ziet u misschien een grootschalige waterzuiveringsinstallatie voor u. Er is echter een tendens om water meer en meer lokaal te zuiveren. Heeft u zelf een systeem van waterzuivering in uw concrete situatie, dan kunt u het gezuiverde water zelf hergebruiken, waardoor u kosten bespaart. U hoeft immers geen beroep te doen op water dat gezuiverd is door een industriële waterzuiveringsinstallatie. Daarnaast ondersteunt u ook het milieu door de vervuiling bij de bron aan te pakken. Lokale projecten maken het verschil.

 

Water zuiveren met riet of andere planten

Lokale waterzuivering kan bijvoorbeeld gebeuren met een rietveld of helofytenveld. Zo kan de natuur letterlijk op een natuurlijke manier afvalwater zuiveren. Een “rietveld” is eigenlijk een algemene benaming, heel veel planten zijn immers geschikt om water te zuiveren. Het voordeel is dubbel: u kunt genieten van een groen zicht, dat eveneens water zuivert. Bij een dergelijk systeem komt het afvalwater eerst in een voorbezinktank, waar vaste deeltjes bedrijven of zinken. Vervolgens pompt de waterzuiveringsinstallatie het water naar een zogenaamd percolatieveld, waar plantwortels en zand het vocht verder zuiveren. Afhankelijk van uw wensen, kunt u het water verder pompen, waardoor u het kunt inzetten voor de irrigatie van planten of voor andere doeleinden. Zo creëert u als het ware een natuurlijke cyclus van waterzuivering in uw omgeving.

 

Concacteer Copier Water voor concreet advies

Ziet u mogelijkheden voor lokale waterzuivering in uw project? Bij Copier Water geven we u graag advies voor uw concrete project. Voor ons is een gedecentraliseerde, lokale zuivering van water onze missie voor alle projecten. Dankzij lokale waterzuivering heeft u de volledige controle over het water dat u gebruikt!