Kennisruimte
Gezondheid

Zal er een rookverbod op terassen komen?

Worden na het restaurant en de kroeg rokers ook verbannen van het terras? Er komen steeds meer stemmen om het terras rookvrij te maken.

Als je net eenmaal aan je burger wilt bginnen, steekt de persoon een tafel verderop net een sigaret op, voor een niet-roker is dat uiteraard zeer storend. Maar voor rokers is het terras nog de enige plek binnen de horeca waar ze ongestraft kunnen genieten van een sigaret. Dan resteerd alleen de vrag nog: voor hoelang? Steeds meer mensen gaan pleiten voor een rookvrij terras. Volgens horecakenner Wouter Verkerk gaat het niet lang meer duren, voor dat dit verbod ingevoerd zal worden.

“Vies”

Steeds meer mensen beklagen zich erover om op het terras in de vieze rookwalm van een ander te moeten zitten en vinden dat het terras versierd moet worden met een verboden te roken bord. Op het terras roken is teeds moeilijker houdbaar. In New York is het al ingevoerd, daar mag je niet eens naast het terras, in het park en op het strand geen niet meer roken.

Handhaving

Niet iedereen wordt warm van het idee voor een rookvrij terras. Horeca bazen kijken er zeer tegenop. Die zien dat idee totaal niet zitten, omdat het terras nog de eigde plek is die ze aan rokers kunnen aanbieden, dit is natuurlijk ook een kwestie van potentiele omzet die je misloopt. Bovendien zou handhaving van een rookverbod op het terras erg lastig te organiseren zijn. Dit is vrijwel hoe alle horeca bazen kijken naar deze regeling.

Spanning

Tom Wurtz van stichting Rokersbelangen vindt het jammer dat rokers steeds meer worden verbannen uit het straatbeeld. Rokers orden buiten steeds vreemder aangekeken als zij een sigaret opsteken. Dit leidt uiteindelijk tot spanning tussen de roker en niet-rokers. Uiteindelijk zal je het beste resultaat behalen als vertegenwoordigers van beide belangengroepen om de tafel zouden gaan en proberen er samen uit te komen.

Koninklijke Horeca Nederland

Het Koninklijke Horeca Nederland ziet het niet ziten. Woordvoerder Cees den Bakker: “We zijn een gastvrije sector, we bieden plek aan rokers en niet-rokers. Binnen is het nu verboden, de roker moest naar buiten. Wij vinden dat er daar een plek moet zijn om te roken. Als een ondernemer besluit om dat niet te willen dan is dat zijn eigen overweging.”