Kennisruimte
Gezondheid

De basics voor life-support

Een noodgeval waarbij eerste hulp nodig is kan uit het niets voorkomen. Het is altijd handig om hierop voorbereid te zijn, dus hebben we hier wat tips om je voor te bereiden!

Tijd is essentieel

Bij een hartstilstand is het van belang om binnen 5 minuten te beginnen met basic life support, ofwel reanimeren en beademen. In de situatie dat je iemand bewusteloos aantreft is de eerste stap om te controleren of de persoon reageert op prikkels. Spreek de persoon aan en indien geen reactie volgt pak dan de persoon bij de schouders en schud de persoon heen en weer. Reageert de persoon hier niet op, plaats dan je hoofd boven de mond van de persoon en kijk tegelijkertijd naar de borstkas om de adem te controleren. Ademt de persoon niet meer dan is er sprake van een situatie waarin zo snel mogelijk gestart moet worden met reanimeren.

De stappen

In het geval je zelf nooit een ehbo cursus hebt gevolgd is dit lastig. Daarom volgen nu de stappen die je dan zou kunnen nemen. Het is namelijk altijd beter om wel proberen te reanimeren, ook al heb je geen ehbo cursus gehad. Heb je bij de persoon bewusteloosheid en een ademstilstand vastgesteld, zorg dan voor een veilige werkomgeving en roep om hulp. Indien er geen hulp aanwezig is bel dan 112 en zet je telefoon op luidspreker. Vraag in het geval je met meer personen bent iemand anders om 112 te bellen. Zorg dat de persoon op een platte, zo mogelijk harde, ondergrond ligt op zijn/haar rug. Leg je handen op elkaar en plaats je onderste hand op het midden van de borstkas ter hoogte van de tepels. Duw met gestrekte armen de borstkas 5 cm naar beneden. Herhaal deze handeling 30 keer in 15 seconden, tel hardop de laatste van de 30 compressies. Hierna volgt de beademing. Vraag een ander persoon dit te doen indien mogelijk. Om te beademen lift je met 2 vingers de kin omhoog zodat het hoofd van de persoon wat naar achter kantelt. Hierdoor staat de luchtpijn zo goed mogelijk open. Plaats je lippen over de lippen van de persoon en blaas uit. Kijk wederom naar de borstkas of deze omhoog komt. Adem opnieuw in en blaas nogmaals uit. Mocht de borstkas niet omhoog komen stop dan met beademen als je alleen bent. Hierna ga je door met wederom 30 compressies in 15 seconden. Ga hiermee door totdat er professionele hulp arriveert. Er zijn twee redenen om eerder te stoppen namelijk de persoon begint weer met ademhalen of je raakt zelf uitgeput. Als je merkt zelf uitgeput te raken is het van belang om af te wisselen met een omstander. Met deze stappen is het dus mogelijk om echt iemands leven te (helpen) redden !