Kennisruimte
Image default
Onderwijs

Waarom subsidie leerachterstand?

Corona heeft een spoor van vernieling achtergelaten en dat niet alleen voor de economie en voor bedrijven. Wat dacht je van leerlingen van scholen die door de uitbraak van de pandemie leerachterstanden opgelopen hebben? Met een subsidie leerachterstand kunnen leerlingen daar echter iets aan doen. De verleende subsidie wordt toepasselijk ook wel ‘bijspijker’ subsidie genoemd.  

In groepsverband of als individueel traject 

De subsidie leerachterstand is onderdeel van Het Nationaal Programma Onderwijs Subsidie en kan ingezet worden voor een zeer krachtig traject, een traject dat zowel individueel als in groepsverband gevolgd kan worden teneinde de achterstand weg te werken. Uiteraard heeft het benutten van de subsidie leerachterstand als doel de achterstanden weg te werken, het behalen van betere schoolresultaten en een efficiëntere wijze van studeren. 

Het onderscheiden van hoofd- en bijzaken en efficiënter leren 

De subsidie leerachterstand is bedoeld voor leerlingen en studenten in zowel het basis- als het voortgezet onderwijs als ook voor het MBO. De subsidie is er speciaal voor leerachterstanden die als gevolg van corona ontstaan zijn. De achterstanden kunnen betrekking hebben op alle aspecten die met studievaardigheden te maken hebben. Zo kan de een moeite met de stof hebben, maar kan het ook gaan om het onderscheiden van hoofd- en bijzaak of moeite hebben om efficiënt te studeren.  

Trajecten van twaalf, veertien of zestien weken 

Om leerachterstanden als gevolg van corona weg te werken, kunnen trajecten van twaalf, veertien of zestien weken gevolgd worden. De situatie vooraf wordt in kaart gebracht en wordt er aan het einde van het bijspijkertraject opnieuw bij gepakt. Zo kan de progressie die geboekt is mooi bekeken worden. Ondertussen laten leerlingen en studenten die aan het traject deel namen positieve geluiden horen. Zo geven deelnemers aan veel beter zelfstandiger te kunnen werken en is de motivatie om te studeren toegenomen. Ook is ze geleerd om al tevreden te zijn bij kleine prestatieverbeteringen en blijken studenten na het traject beter in staat om een vervolgstudie te kiezen. Ook de aangeleerde strategieën maken efficiënter studeren mogelijk. Of een periode van twaalf, veertien of zestien weken afdoende is, is sterk afhankelijk van de beginsituatie van een leerling. Die wordt dan ook eerst helder in beeld gebracht.