Kennisruimte
Image default
Dienstverlening

Hoe beheer je ziekteverzuim?

Misschien denk je dat je weinig tot geen invloed hebt op de duur en de reden van het ziekteverzuim onder je werknemers. In sommige gevallen is dat ook inderdaad niet het geval. Met een pandemie bijvoorbeeld sta je aan de zijlijn en zul je moeten afwachten tot de medewerker weer volledig hersteld is voordat het werk hervat kan worden. En toch zijn er wel degelijk situaties dat je als werkgever een rol speelt bij het laag houden van ziekteverzuim en het bevorderen van de re-integratie. En dat begint met een verzuimgesprek.

 

Wees betrokken bij je werknemers

 Een verzuimgesprek hoeft niet alleen plaats te vinden op het moment dat de werknemer zich al ziek heeft gemeld. Je kunt het ziekteverzuim in het algemeen ook vooraf bespreekbaar maken. Dat doe je bijvoorbeeld door tijdens een pandemie de werknemers tips en informatie te geven over hoe je kunt voorkomen dat je ziek wordt. Een ander onderdeel van een preventief verzuimgesprek is dat je regelmatig belangstelling toont naar het welzijn van je medewerkers. Dit hoeven geen diepgaande gesprekken te zijn. Maar als de werknemers merken dat je oprecht belangstelling hebt en ook begrip hebt voor bepaalde situaties, zal de drempel minder hoog zijn om zich bij je te melden als er werkelijk iets aan de hand is.

 

Ziekmeldingen binnen de invloedssfeer van de werkgever

 Zoals gezegd, heb je niet altijd invloed op de gezondheid van je werknemers en je kunt dus ook niet altijd voorkomen dat er ziekmeldingen zijn. Maar er zijn bepaalde dingen waar je wel wat aan kunt doen. Een luisterend oor bieden geeft bijvoorbeeld al vertrouwen en daarbij hoor je dingen van de werkvloer die je anders wellicht niet zo snel te weten zou komen. Bijvoorbeeld het feit dat er veel mensen zijn met hoofdpijn omdat de luchtkwaliteit niet goed is in het magazijn. Of misschien ervaren mensen een hoge werkdruk. Als dat tijdig opgelost kan worden, voorkom je dat je werknemers zich om die reden ziek melden. Daarom is ook in dit soort gevallen een preventief verzuimgesprek heel belangrijk.

 

Verzuimgesprek tijdens het ziekteverzuim

 Ook tijdens het ziekteverzuim moet je zorgen dat er een verzuimgesprek plaatsvindt met de zieke werknemer. Volgens de Wet verbetering poortwachter moet er namelijk in de zesde week na de ziekmelding een analyse gerapporteerd worden over de achtergrond van het verzuim. Daarnaast is er ook een plan van aanpak vereist. Om aan deze voorwaarden te voldoen, plan je al tijdig een verzuimgesprek met de werknemer in. Vaak gaat dit via de arbodienst. Er wordt contact opgenomen met de werknemer als deze langer dan twee weken ziek is. Het doel van dit gesprek is niet alleen om de werknemer zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen. Het kan inzicht geven in de oorzaak van de ziekmelding, waardoor je als werkgever beter in staat bent om de werknemer te helpen bij het hervatten van het werk. 

Uiteraard worden bij het voeren van en verzuimgesprek diverse regels in acht genomen, zeker als het gaat om de privacy van de werknemer. Aan de andere kant zal de werknemer volledige medewerking moeten verlenen aan het verzuimgesprek om de re-integratie zo soepel mogelijk te laten verlopen.