Kennisruimte
Image default
Bedrijven

Alles wat je moet weten over de transitievergoeding en de berekening ervan

De transitievergoeding, ene term die de laatste jaren steeds meer aandacht heeft gekregen, is een wettelijke vergoeding die een werknemer ontvangt bij ontslag. Het is bedoeld om de overgang naar een nieuwe baan te vergemakkelijken en financiële stabiliteit te bieden tijdens deze overgangsperiode. In dit artikel gaan we dieper in op wat de transitievergoeding is en hoe je deze kunt berekenen.

Wat is de transitievergoeding?

De transitievergoeding is een financiële vergoeding die door een werkgever aan een werknemer moet worden betaald bij ontslag, op voorwaarde dat aan bepaalde criteria wordt voldaan. Het doel van deze vergoeding is het elpen van de werknemer bij de transitie naar een nieuwe baan of het opvangen van financiële verliezen die optreden als gevolg van het ontslag. 

Wie heeft recht op de transitievergoeding?

Niet alle werknemers hebben echt op de transitievergoeding. Om in aanmerking te komen, moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan: 

  1. De werknemer moet in dienst zijn geweest bij de werkgever gedurende ten minste 24 maanden.

  2. Het ontslag moet door de werkgever zin geïnitieerd, bijvoorbeeld vanwege bedrijfseconomische redenen, langdurige arbeidsongeschiktheid of bij langdurige ziekte.

  3. De werknemer mag niet zelf ontslag hebben genomen, zich schuldig hebben gemaakt aan ernstig wangedrag of de AOW-gerechtige leeftijd hebben bereikt.

Hoe bereken je de transitievergoeding?

De berekening van de transitievergoeding is gebaseerd op twee factoren: het maandsalaris van de werknemer en de duur van het dienstverband. Hier is de formule voor de berekening:

Vergoeding = (Bruto maandsalaris) x (1/3) x (Aantal dienstjaren indien korter dan 10 jaar)

Of

Vergoeding = (Bruto maandsalaris) x (½) x (Aantal dienstjaren indien langer dan 10 jaar)

Tijdens de transitievergoeding berekenen zijn er nog enkele belangrijke punten om in gedachten te houden:

  • Het bruto maandsalaris omvat het vaste maandsalaris en kan ook bonussen en ploegentoeslagen omvatten, maar niet de vergoedingen voor overuren, winstdelingen of onkostenvergoedingen.

  • Dienstjaren worden berekend vanaf de eerste werkdag tot de laatste werkdag bij de werkgever.

  • Er geldt een maximum voor de transitievergoeding, dat in 2023 € 87.000 bedraagt of een jaarsalaris als dit hoger is dan dat bedrag.

Werknemers en werkgevers moeten zich bewust zijn van hun rechten en verplichtingen met betrekking tot de transitievergoeding om onaangename verrassingen te voorkomen. Het raadplegen van een juridisch adviseur of het opzoeken van recente wijzigingen in de wetgeving is altijd verstandig bij vragen over dit onderwerp.