Kennisruimte
Image default
Zakelijk

Voorkom verzuim, sta stil bij verzuim preventie.

Aandacht voor zieke verzuim preventie is een belangrijk voor iedere ondernemer. De kosten van verzuim kunnen hoog op lopen en als er sprake is van veel verzuim binnen uw organisatie. Het is van groot belang verzuim terug te dringen en de eventuele oorzaken van verzuim aan te pakken. 

 

Werkgevers kunnen vaak zelf veel bijdragen aan verzuim preventie en wanneer er een duidelijke visie op verzuim preventie is kunnen zij dit ook organisatie breed uitdragen aan hun medewerkers. Medewerkers willen graag hun steentje bijdragen en zijn ook verplicht actief mee te werken aan hun herstel. Voorwaarden daarvoor zijn vaak wel dat de medewerker goed op de hoogte gebracht wordt van het verzuim beleid zoals dat is opgesteld door de organisatie. Verzuim preventie is een verantwoordelijkheid van werkgever en werknemer. Wij geven u graag enkele tips waar u mee verder kunt.

 

Zorg voor een duidelijk verzuimbeleid.

Zorg dat de hele organisatie op de hoogte is van het vastgestelde verzuimbeleid. Hoe gaat uw organisatie om met ziekte? Waar moeten medewerkers zich ziekmelden? Wat zijn de rechten en plichten van de werkgever? en aan welke regels moet de medewerker zich houden?

Zorg ervoor dat verzuim bespreekbaar is en dat het duidelijk is wie waar verantwoordelijk voor is.

 

Zorg voor een fijne werksfeer.

Een goede werksfeer draagt zeker bij aan het terugdringen van ziekteverzuim. Wanneer er spanningen zijn op de werkvloer zorgt dit voor stress en wanneer mensen zich langere tijd niet meer op hun gemak voelen tijdens hun werk leidt dit tot mentale en fysieke klachten. Pak spanningen en conflicten op de werkvloer daarom tijdig aan!

Soms kan een activiteit buiten werktijd ook ten goede komen aan de sfeer, plan daarom regelmatig een bedrijfsuitje.

 

Toon betrokkenheid.

Toon betrokkenheid naar uw medewerkers door regelmatig contact op te nemen met de medewerker tijdens verzuim. Wanneer u laat weten dat u betrokken bent voelt de medewerker zich gewaardeerd. Tevens is dit een kans voor u om te achter halen of er mogelijk zaken zijn die u kunt aanpakken om het herstel van de medewerker te bevorderen, zoals het vergroten van de werkvreugde of het bieden van ontwikkelingskansen voor uw medewerker. Zijn er bijvoorbeeld bijzonderheden in de privé situatie waar u rekening mee kunt houden? Als u in gesprek blijft kunt u samen werken aan herstel.

 

Blijft de medewerker toch ziek, dan zal de werkgever  de eerste 104 weken voor de werknemer blijven zorgen daarna komt de medewerker in aanmerking  voor een iva uitkering. Ben je als werkgever dan ook nog een eigenrisicodrager dan ben je financieel verantwoordelijk voor de 10 jaar die daar opvolgen. Het is dus aan te raden om je als werkgever hier tegen te verzekeren. 

Draag bij aan de gezondheid van uw medewerkers.

Bijdragen aan de gezondheid kunt u doen door vers eten te serveren in de kantine en door te zorgen voor een veilige en goed geventileerde werkruimte. Ook door bijvoorbeeld een fitness abonnement deel uit te laten maken van de secundaire arbeidsvoorwaarden draagt u bij aan de gezondheid van uw medewerkers.

 

Zorg voor een vast aanspreekpunt bij verzuim.

Train uw leidinggevenden in het voeren van verzuimgesprekken en zorg ervoor dat medewerkers zich ziek melden bij zoveel mogelijk dezelfde persoon. Zo krijgt u een beter beeld van herhaaldelijk verzuim en zorgt u voor korte lijnen.

 

Let op de signalen van stress:

Ken de signalen van langdurige stress. Langdurige stress veroorzaakt mentale en fysieke problemen. Probeer dit te voorkomen en let op signalen als; verminderde concentratie, prikkelbaarheid, gebrek aan overzicht of een vermoeide uitstraling. Wanneer u signalen tijdig bespreekt kun u misschien in gesprek gaan met de medewerker en samen naar oplossingen kijken om stress de kop in te drukken.