Kennisruimte
Image default
Rechten

Ouderschapsplan

Afspraken omtrent de kinderen na de echtscheiding zijn verplicht op te nemen in een ouderschapsplan. Hoe is bijvoorbeeld de omgang met de kinderen verdeeld tussen de ouders, is er sprake van co-ouderschap, hoe zijn de kosten voor de opvoeding verdeeld en hoe informeren jullie elkaar over zaken die spelen in het leven van het kind. Al deze afspraken vastleggen heeft als voordeel dat het voor alle partijen duidelijk is hoe het kind opgevoed wordt en wie verantwoordelijk is voor wat. Ook praktische zaken over de opvoeding kunnen worden opgenomen in het ouderschapsplan. Het ouderschapsplan is vaak een onderdeel van het echtscheidingsconvenant. Een ouderschapsplan in het echtscheidingsconvenant is alleen van toepassing als jullie getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben.

Afspraken die jullie nu maken kunnen natuurlijk om verschillende redenen over een paar jaar niet meer van toepassing zijn. Het is dan ook altijd aangeraden om met elkaar af te spreken dat jullie na een x periode samen gaan zitten om te kijken of sommige afspraken nog haalbaar zijn. Een advocaat ouderschapsplan kan jullie hierbij ondersteunen met juridisch advies. Ook als jullie er samen niet uitkomen kan een advocaat of mediator een hoop betekenen. Schroom dan ook niet om tijdig een advocaat te benaderen voor deze ondersteuning.

Een ouderschapsplan opstellen, hoe werkt dat?

Het opstellen van een ouderschapsplan dient gedaan te worden door beide ouders, al dan niet met de ondersteuning van een advocaat of mediator. Het juridische document dient door beide ouders getekend te worden en toegevoegd te worden aan het echtscheidingsconvenant. Let wel dat het soort relatie een rol speelt bij de procedure. Zijn jullie uitsluitend samenwonend en ouders van het kind, dan voldoet een handtekening op het document. Al de eerder genoemde zaken kunnen worden opgenomen in het ouderschapsplan. Zijn jullie het eens met de inhoud? Dan dient het ouderschapsplan ondertekend te worden en ingediend te worden bij de rechtbank. Hiervoor heeft u wel een ouderschapsplan advocaat nodig die aanvraag indient bij de betreffende rechtbank. Ook al gaan jullie in goed overleg uit elkaar, de kans bestaat dat jullie vragen hebben over bepaalde zaken of sommige zaken voor onduidelijkheid zorgen. Een advocaat kan jullie hier alles over vertellen en duidelijk scheppen in het gehele echtscheidingsproces, waaronder het opstellen van een ouderschapsplan

Komen jullie er samen niet uit?

Een helder en eerlijk ouderschapsplan is in het belang van het kind. De kinderen dienen dan ook bovenaan de prioriteitenlijst te staan tijdens het overeenkomen van het ouderschapsplan. Helaas leidt dit in de praktijk nogal eens tot onenigheid tussen de ouders. Want wellicht wil je de kinderen vaker zien dan alleen om het weekend of ben je het oneens met de hoogte van de alimentatie. Dit zijn slechts een aantal voorbeelden van zaken die voor frictie kunnen zorgen. Zeker als de onderlinge verhoudingen op scherp staan is het van groot belang om samen juridische ondersteuning in te schakelen. Zo kan een onafhankelijke mediator of advocaat jullie informeren over de inhoud van het ouderschapsplan. Is zelfs dit niet meer mogelijk? Dan is het raadzaam om zelf een eigen advocaat te raadplegen voor juridische ondersteuning. De ex-partner zal waarschijnlijk hetzelfde doen, waardoor de advocaten met elkaar zullen onderhandelen. Uiteraard heeft dit niet de voorkeur, want zeker in het belang van het kind is het belangrijk om er samen positief uit te komen.