Kennisruimte
Image default
Rechten

Advocaat Faillissementsrecht

Als natuurlijk persoon of als ondernemer kun je te maken krijgen met het faillissementsrecht. Het faillissementsrecht behelst de rechtsverhouding die zal ontstaan als een schuldenaar een schuld heeft bij een schuldeiser. Als je als particulier of bedrijf niet aan je betalingsverplichting kunt voldoen, is de rechter bevoegd om een faillissement uit te spreken. Hieraan vooraf gaan natuurlijk een hoop stappen die genomen kunnen worden om een faillissement af te wenden. Een faillissement kent vaak alleen maar verliezers, omdat de schuldenaar zijn bedrijfsvoering niet meer kan uitvoeren en de schuldeiser loopt het risico dat bij een faillissement hij/zij een deel van de schuld terug krijgt of wellicht wel helemaal niks. Het is dus zaak om als schuldeiser in contact te komen met de schuldenaar om tot een oplossing te komen. Zo is het mogelijk om een surseance van betaling overeen te komen. Met een surseance van betaling krijgt de schuldenaar meer tijd om aan de verplichting van betaling te voldoen. Dreigt er een faillissement en wil je graag juridisch advies? Schakel dan een faillissementsrecht advocaat in om je juridisch bij te staan.

Faillissementsrecht advocaat: Faillissement uitgesproken door de rechter

De gang naar de rechter voor het uitspreken van een faillissement wordt genomen als deze door minimaal 2 schuldeisers is aangevraagd. Het is ook mogelijk dat de schuldenaar zelf de gang naar de rechter maakt om zo het faillissement zelf aan te vragen. Als de rechter een faillissement heeft uitgesproken gaat er een heel proces ten werking. Zo zal er beslag worden gelegd op vermogende zaken van de failliete partij. Deze vermogende zaken worden vervolgens verdeeld over de schuldeisers. Hiervoor zal een curator aangesteld worden om dit proces in goede banen te leiden. Zo zal de curator een balans maken van de vermogende zaken en deze vervolgens ten gelde maken. Zoals je kunt voorstellen kan er natuurlijk wel wat tijd overheen gaan, zeker door het grote aantal wet- en regelgeving die hierop betrekking heeft. Voor zowel de schuldenaar als de schuldeiser is het aangeraden om een advocaat faillissementsrecht in de arm te nemen. Zo ben je er van verzekerd dat jouw belangen goed worden beschermd en je niet alleen staat tijdens het proces van faillissement.

Advocaten gespecialiseerd in het faillissementsrecht

Het faillissementsrecht is een complex rechtsgebied met een hoop haken en ogen. Als je een schuld open hebt staan bij een schuldenaar, heb je uiteraard recht om deze schuld vergoed te krijgen. In de praktijk is dit natuurlijk moeilijk, omdat de schuldenaar al in een moeilijke financiële positie zit en de schuld moeilijk kan vereffenen. Een faillissement, uitgesproken door de rechter, zal de kans alleen maar kleiner maken om de betreffende schuld terug te krijgen. Vandaar dat het voor beide partijen erg belangrijk is om samen tot een oplossing te komen en pas in het uiterste geval een faillissement aan te vragen. Schroom dan ook niet om bij vragen of een dreigend faillissement een faillissementsrecht advocaat te contacteren voor juridisch advies.