Inside het familierecht

Bijna iedereen heeft waarschijnlijk weleens gehoord van het fenomeen familierecht, Iedereen maakt hier dan ook allemaal gebruik van. Het familierecht houdt zich zoal bezig met geboortes, huwelijken, scheidingen en afstammingen van de burger. Daarnaast houdt het zich ook bezig met betrekkingen en bevoegdheden van bepaalde personen binnen families.Het erfrecht wordt weer niet binnen het familierecht gerekend, dit is een op zichzelf staand iets.

Het familie en personenrecht is opgenomen in het Nederlands burgerlijk wetboek. Daarnaast speelt het ook een erg belangrijke rol in verdragen zoals het internationale verdrag omtrent de rechten van het kind. De belangrijkste onderdelen van het personen- en familierecht zijn daarnaast ook op dezelfde manier in de EU afgesproken. De wetten en regels staan hier alleen geschreven in de rechten van de mens.

Er zijn erg veel verschillende soorten familierecht. Een paar voorbeelden van de verschillende onderdelen die geregeld worden door het familierecht zijn bijvoorbeeld: adopties, ontheffingen en ontzeggingen van het ouderlijk gezag, naamswijzigingen, erkenningen en ontkenningen van het vaderschap, bijstandsverhaalzaken, echtscheidingen, alimentaties en leerplicht gerelateerde zaken.

Het familierecht heeft een belangrijke rol in onze samenleving, het is echter niet altijd hetzelfde. Nederlandse wetten veranderen namelijk zo nu en dan. Wanneer een wet niet meer van deze tijd is, wordt er vaak opnieuw naar gekeken en wordt er gekeken of een wet aangepast zou kunnen worden. Het was bijvoorbeeld tot 2009 helemaal niet normaal dat er een gelijkwaardig uitgangspunt van het ouderschap was, dit was tot die tijd altijd anders geregeld.

Wanneer jij te maken krijgt met aspecten binnen het familierecht is het altijd aan te raden om een advocaat bij jou in de buurt in te huren die hierin gespecialiseerd is. Woon je in Rijswijk, dan zijn er genoeg mogelijkheden om een advocaat Rijswijk te vinden. Zo weet je zeker dat je door een bekwaam iemand geholpen wordt die jou goed kan ondersteunen. Het is onverstandig om zaken zonder advocaat af te handelen wanneer je zelf niet genoeg kennis van zaken hebt.

 

https://www.ebhlegal.nl/

Waarom kiezen voor bemiddeling bij scheiden?

Steeds meer mensen kiezen voor mediation als ze gaan scheiden. Met mediation, ook wel scheidingsbemiddeling genoemd, lever je een bijdrage aan een goede toekomst voor jou, je partner en vooral jullie kinderen. In deze emotionele periode van scheiden moet je overleggen en samen afspraken maken. Met behulp van een mediator zal je in overleg afspraken maken die goed zullen voelen voor jullie beiden, met het oog op het heden en de toekomst. Bovendien geeft een bemiddelaar van Zorgeloosch Scheiden de ruimte voor emoties en brengt een neutrale partij rust, zonder dat het ten koste gaat van de communicatie. Hierdoor kan het traject van een scheiding sneller worden afgerond, waardoor je scheidingskosten kan besparen. Met bemiddeling van een derde partij leggen jullie een stevige basis voor de toekomst.

Scheiden? Laat onderlinge afspraken vastleggen in eenechtscheidingsconvenant

Het echtscheidingsconvenant komt terug bij elke scheiding. In dit convenant staan de afspraken die jij en je partner hebben gemaakt. Nadat het echtscheidingsconvenant is opgesteld, dient u het in bij de rechter en kunt u de scheiding officieel aanvragen. Een convenant is niets anders dan een document met afspraken die jullie hebben gemaakt over onder andere het pensioen, de alimentatie, bezittingen, schulden en het huis. Wanneer jullie kinderen hebben, is ook het ouderschapsplan een verplicht onderdeel. De gemaakte afspraken dienen te worden nageleefd en zijn te allen tijde rechtsgeldig. Het kan lastig zijn om middenin een scheiding, in overleg, dergelijke afspraken te maken. Daarom kan er een mediator van Zorgeloosch Scheiden worden ingeschakeld. Deze heeft immers verstand van financiële zaken en begeleidt tevens de gesprekken.

Wat je moet regelen voor de kinderen als je gaat scheiden

Na een scheiding altijd blijven praten, vooral als jullie samen kinderen hebben is het van groot belang. Dit geldt als je gaat scheiden na een huwelijk, maar ook na een geregistreerd partnerschap of samenwonen. Als je samen (minderjarige) kinderen hebt is het verplicht om een ouderschapsplan op te stellen. Kinderen mogen namelijk niet de dupe worden van jullie scheiding. In het ouderschapsplan staan afspraken met betrekking tot de kinderen, zoals de verdeling van de zorg en de opvoeding en de kosten hiervan. De wijze waarop de omgang tussen kind en ouder is geregeld en de manier waarop informatieoverdracht plaatsvindt over de ontwikkeling van een kind. Een mediator van Zorgeloosch Scheiden treedt op als neutrale partij, begeleidt het traject van het scheiden en zorgt voor rechtvaardige en eerlijke afspraken.