Kennisruimte
Image default
MKB

Tips om online een studielening te krijgen tegen lage rentetarieven

Onderwijslening voor studenten door banken en kredietinstellingen is leengeld om collegegeld, hostelkosten en andere uitgaven te betalen. De lening wordt door de bank rechtstreeks op de rekening van het college bijgeschreven. Het rentepercentage dat in rekening wordt gebracht op onderwijsleningen is gebaseerd op de marginale kosten van de leenrente MCLR. De uitlenende instelling heft enkelvoudige rente over het geleende bedrag tijdens de cursusperiode. De terugbetaling van een lening in EMI’s begint nadat de student het cursusprogramma heeft voltooid.

In aanmerking komen voor een studielening

Personen ouder dan 18 jaar kunnen een studielening krijgen voor zichzelf, echtgenoten of hun kinderen. Er is meestal geen maximumleeftijd voor studieleningen. Personen tot 60 jaar en zelfs ouder kunnen in aanmerking komen voor studieleningen. Een studielening kan worden afgesloten voor afgestudeerde, postdoctorale, beroeps- en onderzoeksprogramma’s. Onderwijsleningen kunnen worden gebruikt voor binnenlandse en buitenlandse studies in erkende varsities en instituten.

Voordelen van een onderwijslening

Een onderwijslening heeft verschillende directe en indirecte voordelen. Het directe voordeel van een studielening is het financieren van op carrière gebaseerde programma’s voor jezelf voor een betere toekomst. Tijdige beschikbaarheid van onderwijsleningen maakt het mogelijk om ambities en loopbaandoelen in een kortere periode te realiseren. Onderwijslening is het eerste type lening dat aan het begin van de financiële planning voor het leven wordt gebruikt. Onderhoud en terugbetaling van onderwijsleningen verbeteren de individuele kredietscores en komen meer in aanmerking voor verdere leningen.

Een ander voordeel van een onderwijslening is een belastingvrijstelling op rente op grond van sectie 80E van de IT-wet. De belastingplichtige kan de in de loop van het jaar betaalde rente over een studielening in mindering brengen op het totale inkomen en de heffingsgrondslag verlagen. Het belastingaftrekvoordeel voor een studielening is echter niet van toepassing op de hoofdsom van de lening. Wel is dit het geval met een dubbele woning.

De rentevoet van de studielening

De rentevoeten van de onderwijsleningen van verschillende banken variëren van 11,99% per jaar, afhankelijk van BKR scoren. De banken kunnen gedurende de cursusduur maandelijks enkelvoudige rente heffen. Na afronding van de cursus heffen banken hetzelfde rentepercentage voor EMI-betalingen. Als een lener alle enkelvoudige rentetermijnen heeft betaald, wordt het EMI verminderd. Als u een BKR registratie heeft dan is bij deze grens uw studielening een gevaar. Heeft u bijvoorbeeld schulden? Dan zal de aanvraag vaak afgewezen worden.

Duurtijd voor onderwijsleningen

De meeste banken en kredietverstrekkers verstrekken leningen aan studenten voor vijf jaar of maximaal 7 jaar jaar.

 

https://www.leningenhypotheek.com/