Kennisruimte
Image default
Energie

Wat zijn voorbeelden van duurzame energiebronnen?

Zijn er veel voorbeelden van duurzame energiebronnen?

In de huidige tijd zijn voorbeelden van duurzame energiebronnen manieren om te zorgen voor een schoner milieu. Hiermee verbetert de leefomgeving van iedere bewoner van de planeet. De fossiele brandstoffen worden nog wel gebruikt maar steeds meer wordt er gefocust op de voordelen van duurzame energiewinning. Welke voordelen van duurzame energiebronnen bestaan er allemaal?

Hoe verschillen hernieuwbare van duurzame energiebronnen van elkaar?

Hoewel duurzame energiebronnen en diens voorbeelden vaker onder de aandacht komen, bestaat er nog altijd een misverstand. Zo denken veel mensen dat hernieuwbare en duurzame bronnen hetzelfde zijn. Dat is niet juist. Het lijkt wel veel op elkaar. Als een energiebron hernieuwbaar is, betekent dat dat de grondstof waaruit deze wordt gewonnen blijvend te gebruiken is. Deze raakt niet op. Een duurzame energiebron is zowel hernieuwbaar als niet schadelijk voor het milieu tijdens de energiewinning. Het verschil zit hem dus in de gevolgen die de energiewinning voor het milieu heeft.

Tweede generatie bio-energie

Een van de voorbeelden van duurzame energiebronnen is tweede generatie bio-energie. Dit is een verzamelterm voor bronnen uit de biomassa die geen tweede doel meer kan dienen. Zo kun je denken aan frituurvet dat al is gebruikt of aan tuinafval.

Energiewinning uit water

Een tweede voorbeeld van duurzame energiebronnen is waterenergie. Nederland staat bekend als land dat goed omgaat met water. Het winnen van energie hieruit is een toonbeeld hiervan. Door stromend water wordt een turbine in beweging gezet. Deze beweging wordt vervolgens omgezet in energie. Tijdens deze energiewinning worden geen schadelijke stoffen geproduceerd.

De alom bekende zonne-energie

Ook zonne-energie is een van de voorbeelden van duurzame energiebronnen. De zon is — komende tijd — niet eindig en het omzetten van zonlicht naar energie is niet schadelijk voor het milieu. De CO2 die ontstond tijdens het produceren van de zonnepanelen wordt door dezelfde panelen gecompenseerd.

Wind als duurzame energiebron

Ook wind is er genoeg in ons land. Daarom wordt er steeds meer ingezet op windmolens. Deze werken ook door beweging. De wind zorgt ervoor dat de rotorbladen gaan bewegen. De beweging die hierbij ontstaat wordt omgezet in elektriciteit. Ook dit proces stoot geen schadelijke stoffen uit.

Warmte-energie: een ander voorbeeld van duurzame energiebron

Een ander voorbeeld van duurzame energiebronnen is warmte-energie. Als je denkt aan industriële processen en energiewinning kun je je bedenken dat er warmte ontstaat. Deze restwarmte wordt opgevangen en omgezet in elektriciteit. Als dit niet wordt gedaan zal deze warmte verloren gaan in het milieu. Dat is zonde. Met deze en andere voorbeelden van duurzame energiebronnen kan men de opwarming van de aarde zeker beperken.

https://www.bredenoord.com/nl/kennis/duurzame-energiebronnen/