Kennisruimte
Image default
Industrie

Welke gegevens zet ik op een werkplekinstructiekaart?

Elk bedrijf is verplicht om haar personeel te informeren over de gevaren die gevaarlijke stoffen met zich mee kunnen brengen. Het veiligheidsinformatieblad (VIB) is erg uitgebreid en daarom te ingewikkeld in het dagelijks gebruik. Daarom kiezen veel bedrijven ervoor om de informatie van het VIB te vertalen naar een werkplekinstructiekaart (WIK).

Nu loop je vast al snel tegen een paar vragen aan. Welke gegevens zet ik op een werkplekinstructiekaart? Hoe stel ik een WIK op? Daar kunnen wij u mee helpen.

Welke informatie moet op een WIK staan?

In eerste instantie is het doel van een werkplekinstructiekaart om aanvullend en samenhangend te zijn aan elk chemisch veiligheidsinformatieblad (VIB). WIK’s bieden informatie over:

 • Product categorie.
 • Identiteit: De chemische naam, handelsnaam, synoniemen etc.
 • Chemische eigenschappen: Classificatie volgens de gevaarsymbolen.
 • Welke acute gezondheidsrisico’s bij het product horen.
 • Gezondheidseffecten op korte en lange termijn.
 • Brand- en explosiegevaar.
 • Preventieve maatregelen. Bijvoorbeeld welke PBM’s wettelijk verplicht zijn.
 • Informatie over eerste hulp en brandbestrijding
 • Classificatie en etikettering Symbolen.
 • Milieugegevens
 • De UFI code

Hoe vaak moeten WIK’s gemaakt worden?

De WIK is een vertaling van het VIB. Wanneer de VIB wordt geüpdatet dien je ook het WIK bij te werken. Het moment waarop de overheid de SZW-lijst publiceert (januari en juli) wordt vaak gebruikt om het register te controleren op wijzigingen. Tevens kun je de werkplekinstructiekaarten updaten wanneer er nieuwe wet en regelgeving van kracht gaat. Uiteraard is dit tijdrovend. U kunt dit ook door andere partijen  laten uitvoeren. Alles wat u moet aanleveren, zijn de relevante specificaties. Op basis hiervan leveren specialisten u een specifieke en nauwkeurige werkplekinstructiekaart. Werkt u regelmatig met chemicaliën? Dan is het gebruik van software het overwegen waard.

https://www.devibfabriek.nl/werkplekinstructiekaart/