Kennisruimte
Gezondheid

Stijve spieren? Fysiotherapie Wageningen

Sporten is goed voor een mens, en met klachten kun je gelukkig bij Fysiotherapie Wageningen terecht. Teveel sporten is niet goed, en iedereen kan gelukkig zelf bepalen wat nog leuk is aan sporten en wat niet meer. Ga je elke week een of meer keren naar de sportschool, prima. Loop je elke dag een half uur, ook prima. Maar bij alle soorten van lichaamsbeweging kunnen er klachten ontstaan. Een deel daarvan kan hoogstwaarschijnlijk verholpen worden door de fysiotherapeuten van Fysiotherapie Wageningen. Zij hebben inmiddels heel veel ervaring opgedaan met onder andere topsporters, huis-tuin en keuken sporters, getrainde maar ook ongetrainde sporters. Maar ook patienten die gewoon pech hebben en een spier verrekt hebben. Ook dan probeert Fysiotherapie Wageningen de klachten te verhelpen.

Hoeveel behandelingen heb ik nodig?

Dat hangt er maar van af, wat de klachten zijn. Ook hoe lang u ze al heeft, en of ze daadwerkelijk met fysiotherapie weer verdwijnen. De fysiotherapeuten van Fysiotherapie Wageningen zullen alles in het werk stellen u van uw klachten af te helpen. Daar hebben ze de meest moderne technieken voor, ze worden geacht alle bijscholingen te volgen en in de praktijk te brengen. De kennis is altijd up to date, en daar onderscheidt Fysiotherapie Wageningen zich wellicht in ten opzichte van andere fysiotherapie-praktijken. Verder is het erg prettig voor de patiënt dat de wachttijden voor een consult zo kort mogelijk worden gehouden, teneinde iedereen binnen afzienbare tijd van dienst te kunnen zijn en de behandeling te starten. Een groot voordeel, mijns inziens, ten opzicht van andere fysiotherapie-praktijken.

Natuurlijk is het wel verstandig om uw polis van de ziektekostenverzekeraar erop na te slaan, voor hoeveel behandelingen u eigenlijk verzekerd bent. Er is de laatste jaren nogal in de voorzieningen gesneden door de verzekeraars, om maar kosten te besparen.