Kennisruimte
Zakelijk

Schijnconstructies

In het gehele leven bestaan er constructies die eigenlijk het daglicht niet kunnen verdragen. Zo werden er vroeger veel schijnhuwelijken voltrokken om aan een verblijfsvergunning te komen en ook in de werksfeer wordt er zo nu en dan gebruik gemaakt van constructies die het daglicht niet kunnen verdragen. Hier wordt nu eindelijk wat aan gedaan!

Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft namelijk recent een wet gemaakt die genoemd is Wet Aanpak Schijnconstructies. Afgelopen week is deze wet goedgekeurd door de Eerste Kamer waardoor deze wet praktisch gezien niet meer kan worden tegengehouden. De wet biedt de basis voor het bereiken van gelijk loon voor gelijk werk. Op de arbeidsmarkt is er zo nu en dan namelijk  nog is sprake van onderbetaling en uitbuiting. De regering hoopt dat er met deze wet een einde komt aan deze praktijk.

De wet heeft meerdere aspecten in zich die nu eindelijk is moeten worden aangepakt. Zo wordt het bijvoorbeeld verplicht om onkostenvergoedingen op de loonstrook te vermelden en komt er een verbod op verrekeningen met het wettelijk minimumloon. De wet zorgt er wel voor dat er meer verantwoordelijkheden en taken komen bij de werkgever. Dit is ook erg goed want er is jarenlang teveel misbruik gemaakt van eerlijke werknemers.

Weet je als werkgever nu niet precies hoe je wetmatig het personeel moet uitbetalen overweeg dan is contact op te nemen met een bedrijf die gespecialiseerd is in salarisverwerking. Er zijn genoeg professionele bedrijven die een goedkope salarisadministratie kunnen uitvoeren voor je.  Tevens zorgt dit ervoor dat er veel meer tijd vrij komt voor een werkgever voor dingen die hij/zij graag doet, zoals bijvoorbeeld ondernemen. Voor meer informatie neem is een kijkje op de website van CBBS. Dit is een bedrijf met veel kennis en ervaring, ze kunnen direct een salarispakket voor u samenstellen. 

http://www.cbbs.nl/