Kennisruimte

Advocaat Faillissementsrecht

Als natuurlijk persoon of als ondernemer kun je te maken krijgen met het faillissementsrecht. Het faillissementsrecht behelst de rechtsverhouding die zal ontstaan als een schuldenaar een schuld heeft bij een schuldeiser. Als je als particulier of bedrijf niet aan je betalingsverplichting kunt voldoen, is de rechter bevoegd om een faillissement uit te spreken. Hieraan vooraf […]

Meer lezen

Kennisruimte

Inside het familierecht

Bijna iedereen heeft waarschijnlijk weleens gehoord van het fenomeen familierecht, Iedereen maakt hier dan ook allemaal gebruik van. Het familierecht houdt zich zoal bezig met geboortes, huwelijken, scheidingen en afstammingen van de burger. Daarnaast houdt het zich ook bezig met betrekkingen en bevoegdheden van bepaalde personen binnen families.Het erfrecht wordt weer niet binnen het familierecht […]

Meer lezen