Kennisruimte
Gezondheid

Iedereen een recht gebit

Steeds meer kinderen en pubers dragen een beugel. Een generatie geleden was een beugel nog een zeldzaamheid en toonden de meeste gebitten wel een onvolkomenheid. Als je tegenwoorig rondkijkt in de gemiddelde schoolklas, lachen de stralende gebitten je toe. Daarnaast zijn er ook nog eens veel volwassenen die zich een beugel laten aanmeten om toch nog dat rechte gebit te krijgen.

De esthetische reden is een grote motivatie voor het dragen van een beugel, echter toch niet de enige. We moeten namelijk nu veel langer met ons gebit doen dan vroeger, waardoor het aantal beugels ook toenoemt aangezien een recht gebit makelijker te verzorgen is en het kauwvermogen toeneemt. Ook bestaat er veel minder kans dat de wortels elkaar beschadigen.

De beste tijd voor orthodontie kind is tussen 10 en 16 jaar. Op deze leeftijd is de kaakgroei nog goed te beïnvloeden, wat de behandeling makkelijker maakt. De behandeling wordt door een othodontist uitgevoerd en duurt ongeveer twee à drie jaar. De exacte behandelduur is afhankelijk van de aard van het probleem, hoe makkelijk of moeilijk de behandeling verloopt en de medewerking van de beugeldrager. Sommige kinderen zijn niet altijd even trouw in het dragen van hun beugel en komen de afspraken niet helemaal na, waardoor de behandeling langer zal duren.

Na de behandeling komt een retentiefase waarin de tanden en kiezen stabiel worden gezet in de nieuwe situatie. Vaak krijgen patiënten dan een losse beugel, een soort plaatje, voor de boventanden. Op de achterkant van de ondertanden wordt een ijzeren draadje geplaatst.

Er zijn situaties waarna een nieuwe controle en mogelijk tijdelijk nieuwe behandeling nodig kunnen zijn. Bijvoorbeeld de verstandskies trekken kan zorgen voor een verschuiving van de tanden in de mond, een nieuwe consultatie bij de orthodont kan dus nodig zijn om het eerdere orthodontiewerk niet teniet te doen. Na elke ingreep aan de tanden kan het nuttig zijn eens op controle te gaan.

http://www.orfeokliniek.nl