Kennisruimte
Image default
Zakelijke dienstverlening

De processtappen van ketenmonitoring

Als je binnen je onderneming te maken hebt met een proces waarin meerdere stappen genomen moeten worden voor je bij het juiste eindresultaat bent, begrijp je als geen ander het belang om alles goed te monitoren. Een kleine afwijking in het proces aan het begin kan immers de grootste gevolgen hebben voor het uiteindelijke eindresultaat. Dit hele proces van monitoring is dus van het grootste belang. Daarnaast is het prettig als de processtappen ook inzichtelijk zijn op de andere momenten. Je wilt uiteindelijk binnen een korte tijd een snelle analyse kunnen uitvoeren. Tuuring is een bedrijf dat in deze processen kan ondersteunen. Bekijk hier meer over Tuuring

Proces opdelen

Als je kijkt naar de processtappen die je kunt nemen om tot een goede keten van monitoren te komen dan is het belangrijk om als eerste voor jezelf duidelijk te hebben uit welke stappen het proces bestaat. Een korte analyse hierbij waarbij je weet op welke punten de eventuele miscommunicatie ontstaat is een handig onderdeel. Als je het proces goed in beeld hebt, dan kan je ook zien op welke punten het verstandig is om over te gaan tot het goed monitoren. Dit vraagt aan de ene kant kennis van het de keten die je wilt monitoren en aan de andere kant is er kennis nodig om de verschillende meetmethode aan elkaar te koppelen.

De juiste koppelingen

Als je naar een keten kijkt dan wordt er vaak gezegd dat deze zo sterk is als de zwakste schakel. Dat geldt in het bijzonder voor een keten van ICT-systemen om een goed overzicht te hebben. Het monitoren werkt alleen als de keten sterkt is en je weet dat er ondanks verschillende systemen geen zwakke plekken zijn en geen fouten in het proces zitten als je kijkt naar de overdracht tussen de verschillende systemen. Deze overdracht de koppeling is dus de basis voor een sterke keten die tot gevolg heeft dat je uiteindelijk kan overzien op welk gebied je in de keten kan bijsturen. 

Kies voor een deskundige ondersteuning

Als het gaat over de stappen die je moet nemen, welke manier en welke ontwikkeling er belangrijk kan zijn binnen de hele keten dan is de neiging al snel om veel zelf te willen doen. Maar deskundige ondersteuning op dit gebied is juist een meerwaarde. Een partij die weet waar je het over hebt, die kan aangeven hoe je met je het monitoren van het hele proces moet omgaan en die kan aantonen dat ze bij andere bedrijven dit ook hebben gerealiseerd is misschien wel een betere investering dan het kopen van allerlei ICT-systemen om de monitoring in de gaten te kunnen houden zonder te zien waar de problemen in de keten en het proces daadwerkelijk zitten. Maak daarom kennis met Tuuring. Door hun ervaring weten ze wat er nodig is om je te ondersteunen. Meer over Tuuring lees je hier

 

https://tuuring.com/