Kennisruimte
Aanbiedingen

Altijd al alles willen weten over loopbaanbegeleiding?

Wat is Loopbaanbegeleiding?

Loopbaanbegeleiding is het ondersteunen en aanraden bij het maken van loopbaankeuzes. U krijgt afzonderlijke begeleiding  waarbij de loopbaanbegeleiders conversatiepartner voor u zijn. Loopbaanbegeleiding bied u inzicht in uw kansen, drift, eigenschappen , motivatie en positie op de arbeidsmarkt. Welke stappen moet ik zetten om de propere beroep te vinden? Wat is mijn passie? Hoe utiliseer ik mijn kwaliteiten optimaal. Een antwoord op deze vraag krijgt u doormiddel van loopbaanbegeleiding. Een opleiding loopbaanbegeleiding is geschikt voor werkenden, ZZP’ers en carrièremannen- en dames.

Werk test

Indien u behoefte heeft aan inzicht in uw kansen, toewijding, capaciteiten , motivatie en positie op de arbeidsmarkt.

Loopbaancheques

Wanneer komt u in aanmerking voor loopbaancheques

Woont u indien Belg in Wallonië en werkt u in Vlaanderen of Brussel?
Dan heeft u géén recht op loopbaanbegeleiding. Wallonië is namelijk een deelstaat en geen ander land dat tot de EU of EER behoort. De Vlaamse Landbewoners is niet bevoegd om regelgeving uit te schrijven voor inwoners van Wallonië.

Hoeveel kost loopbaanbegeleiding?

8 uur loopbaanbegeleiding kost slechts €80,-  In totaal stelt de Vlaamse overheid 8 uur bekwame loopbaanbegeleiding beschikbaar. Het standaard tarief van twee loopbaan cheques is € 1100,-. De Vlaamse overheid betaalt het verschil voor u en neemt € 1020,- voor hun rekening.

 

 

Cheque besteld; hoe nu verder?

Hoe zien jobcheques eruit?

Een IKL nummer (intern klantnummer binnen VDAB). Een unieke code die u nodig heeft om de jobcheque te verifiëren.

Heb ik recht op jobcheques indien ik in mijn opzegtermijn zit?

Op het ogenblik dat u in uw opzegtermijn zit, kan u uw jobcheques bestellen. Wanneer uw opzegtermijn verstrijkt, is het niet mogelijk om loopbaancheques te reserveren. Tevens heeft u recht op loopbaancheques tijdens uw termijn van verbrekingsvergoeding.

Stap 3. Bezorg de jobcheque bij een loopbaanbedrijf. (mail of uitgeprint meenemen).

Stap artikelen. VDAB controleert of u recht heeft op loopbaancheques.

Stap 2. Heeft u het bedrag betaald? Dan verkrijgt u (binnen 14 dagen) uw loopbaancheque van Edenred via mail of per post. De mail of brief is de bevestiging dat u betaald heeft en aan alle voorwaarden voor Loopbaanbegeleiding voldoen.

Zijn de loopbaancheques fiscaal aftrekbaar?

Wat indien mijn jobcheques vervallen zijn?
Geen nood. Wanneer u uw jobcheque niet gebruikt voor de geldigheidsdatum wordt u geld moeiteloos teruggestort op uw rekening en behoudt u uw recht op de jobcheque.

 

 Wat indien ik mijn betrekking cheque kwijtraak?

Geen nood. De cheque is gepersonaliseerd en uniek. Mits u de loopbaancheque ongebruikt laat, vervalt deze na 3 maanden. Het geld wordt teruggestort. Het recht om een loopbaancheque aan te vragen behoud u.

Heeft u er wel recht op? Dan krijgt u van de firma Edenred een acceptgiro voor € 40,- via uw mail of post.

Hoe ziet een jobcoachingtraject eruit?

Intakegesprek – Wat kunt u  van Loopbaanbegeleiding verwachten?

Terugkom-moment waarbij u tezamen een Afzonderlijk OntwikkelingsPlan opstelt (POP). Een POP-plan is gericht op de lange tijdsbestek. Enerzijds stelt u doelen voor dit jaar, anderszijds kijkt u ook verder.
Weerschijnen genomen acties, veranderingen, verbeterpunten.

 

Einddoelstellingen evalueren
Wisselingen doorvoeren

Stap 2

Stap voorwerpen

Reflectiefase – Heeft de loopbaanbegeleiding inzicht geboden?

Persoonlijk gesprek met uw carrière begeleider
Vragenlijsten invullen en loopbaantesten maken
Ervaringen uitwisselen met andere mensen die een jobbegeleidingstraject volgen
Doe-opdrachten uitvoeren

Loopbaanbegeleiding is een individueel procesverloop  bij een vestiging bij u in de buurt. De stappen van het proces:

Werkfase – Hoe is uw positie op de arbeidsmarkt?

Ontmoeting met uw loopbaan coach
Toelichting werkmethode
Verwachtingen en beweegredenen bepraten
Doorspreken van leer- en werkervaringen
Doeleinden bepalen
Doe-opdrachten opbouwen

Stap 3

Heeft u na het loopbaantraject nog vragen? Neem gerust contact op met uw trainer voor een kosteloos nazorggesprek. Daarin kijkt u gemeenschappelijk met uw coach welke stappen u verder kunt nemen.

Stap 4

 Heeft u een vorm van autisme?

Mensen met een vorm van autisme/ADD/ADHD of gedragsproblemen ondervinden zich prettig tijdens de loopbaantrajecten. De informele ambiance, de geordende ordening en de vele locaties dichtbij uw woonplaats zorgen daarvoor. De betrokken en persoonlijke opvang van de loopbaanbegeleiders draagt bij aan dat prettige gevoel.

Voor wie is Loopbaanbegeleiding?

Carrière

Loopbaanbegeleiding is er voor alle, zelfstandigen, carrièremannen- en dames die met vragen worstelen wat betreft hun carrière en werknemers die in hun opzegtermijn en tijdsduur van verbrekingsvergoeding zitten. Enkele last waar u tegenaan loopt en waar loopbaanbegeleiding u mee accompagneert.

U begeert bevordering maken of omtrent een aantal jaar. En hoe kunt u uw leiderschap verbeteren of andere competenties. Met loopbaanbegeleiding kunt u hier iets aan doen.

Ik heb moeite om mijn personeel te motiveren, ik heb het gevoel dat ik er alleen voor sta en ik schuif de vervelende taken voor me uit. Herkenbaar? Met loopbaanbegeleiding kunt u hier iets aan doen.

Ontslagen of in opzegtermijn?

Hoe kunt u zichzelf overtreffen in uw beroep, waarom wordt ik nooit uitgenodigd in een sollicitatie gesprek? En u wenst meer uit uw carrière halen. Maar hoe doet u dit?

Bent u ontslagen of zit u in opzeggingstermijn? U weet niet waar u op moet solliciteren. Of uw wordt niet uitgenodigd op sollicitaties. Met loopbaanbegeleiding kunt u dit aanpakken.

Waarom loopbaanbegeleiding van Ucare? Klik Hier voor meer informatie 

 

http://ucareloopbaanbegeleiding.be/